Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Abandon
Unavailable
Abandon
Unavailable
Abandon
Ebook329 pages5 hours

Abandon

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

În zorii unei zile din 1899, într-un orășel de pe coasta Oceanului Indian nu departe de Mombasa, Hassanali pornește spre moschee. Nu ajunge însă acolo, deoarece din deșert se împleticește spre el un englez murdar și epuizat care îi cade la picioare. Bărbatul acela este Martin Pearce – scriitor, călător și orientalist debutant. După o perioadă de refacere, Pearce îl vizitează pe Hassanali ca să-i mulțumească pentru că l-a salvat, însă acolo o cunoaște pe sora lui Hassanali, Rehana, care îl cucerește instantaneu.
LanguageRomână
Release dateMar 18, 2022
ISBN9786063390036
Unavailable
Abandon

Related to Abandon

Related ebooks

Historical Romance For You