Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

CREȘTINISMUL. Istoria unei idei și a modului în care aceasta ne-a modelat lumea
CREȘTINISMUL. Istoria unei idei și a modului în care aceasta ne-a modelat lumea
CREȘTINISMUL. Istoria unei idei și a modului în care aceasta ne-a modelat lumea
Ebook898 pages21 hours

CREȘTINISMUL. Istoria unei idei și a modului în care aceasta ne-a modelat lumea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Creștinismul este cea mai de durată și importantă moștenire a lumii antice, iar apariția sa, cel mai important eveniment transformator din istoria occidentală. Chiar și numărul din ce în ce mai mare de occidental de azi care au abandonat credința strămoșilor lor și refuză orice religie ca fiind o superstiție fără rost, rămân în mod evident moștenitorii lui.
LanguageRomână
Release dateMar 25, 2022
ISBN9786063390081
CREȘTINISMUL. Istoria unei idei și a modului în care aceasta ne-a modelat lumea
Read preview

Related to CREȘTINISMUL. Istoria unei idei și a modului în care aceasta ne-a modelat lumea

Related ebooks

Books Recommended For You