Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

INTELEGERILE CARE NE-AU SCHIMBAT LUMEA
INTELEGERILE CARE NE-AU SCHIMBAT LUMEA
INTELEGERILE CARE NE-AU SCHIMBAT LUMEA
Ebook601 pages13 hours

INTELEGERILE CARE NE-AU SCHIMBAT LUMEA

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Dar dacă felul în care înțelegem lumea este distorsionat? Dacă nu mediul politic și evenimentele mondiale sunt cele care ne-au transformat fundamental viața de zi cu zi, ci lumea afacerilor? Afacerile acelea care nu au fost niciodată subiectul știrilor, pentru că sunt încheiate în sălile de şedinţe ale marilor companii, pe terenuri de golf sau la bordul unor iahturi de lux, şi sunt pecetluite printr-o simplă strângere de mână.
LanguageRomână
Release dateMar 15, 2021
ISBN9786063389603
INTELEGERILE CARE NE-AU SCHIMBAT LUMEA

Related to INTELEGERILE CARE NE-AU SCHIMBAT LUMEA

Related ebooks

Negotiating For You

View More