Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Copiii uitati ai lui Hitler
Copiii uitati ai lui Hitler
Copiii uitati ai lui Hitler
Ebook267 pages4 hours

Copiii uitati ai lui Hitler

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Creat de Heinrich Himmler, programul Lebensborn a dus la răpirea a jumătate de milion de copii din toată Europa. Printr-un proces numit germanizare, aceștia trebuiau să devină generația următoare a rasei ariene stapânitoare, în cea de a doua fază a Soluției Finale.
LanguageRomână
Release dateMar 24, 2022
ISBN9786063389061
Copiii uitati ai lui Hitler
Read preview

Related to Copiii uitati ai lui Hitler

Related ebooks

European History For You