Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tanara cersetoare
Tanara cersetoare
Tanara cersetoare
Ebook294 pages4 hours

Tanara cersetoare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Născută în cartierul sărac al unui orășel canadian, Rose s-a luptat toată copilăria și adolescența cu Flo, mama ei vitregă, pragmatică și aspră, care o speria cu povești din propriul ei trecut și avertismente în legătură cu lumea primejdioasă din afara casei lor. Însă Rose era ambițioasă – a obținut o bursă și a plecat la Toronto, unde s-a măritat cu Patrick, vlăstarul unei familii bogate. În ochii lui era tânăra cerșetoare, „blajină și voluptuoasă, cu picioarele albe și sfioase“, iar el era cavalerul ei, fericit să-i șadă la picioare și s-o adore.
LanguageRomână
Release dateMar 24, 2022
ISBN9786063389092
Tanara cersetoare
Read preview

Read more from Alice Munro

Related to Tanara cersetoare

Related ebooks

Fantasy For You