Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Heaven
Heaven
Heaven
Ebook213 pages3 hours

Heaven

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

În Heaven, un băiat de paisprezece ani este supus bullyingului de către colegii săi, din cauză că are un defect de vedere. În loc să riposteze, el se resemnează și se retrage într-o suferință mută. Singura care înțelege prin ce trece este colega lui, Kojima, supusă și ea unor tratamente similare din partea propriilor călăi.
Oferindu-și unul altuia incomensurabila alinare de care au ne¬voie în clipele grele prin care trec, cei doi tineri prieteni devin tot mai apropiați. Dar, în fond, care este natura unei prietenii născute din pură teroare?
Scris cu o mână sigură, dar și cu multă tandrețe, plin de observații fine, intim și multistratificat, acest roman de o simplitate profundă este încă o dovadă uimitoare a talentului de necontes¬tat al lui Mieko Kawakami, una dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane.

„Cu o fină profunzime psihologică, uimitoare sensibilitate și o înțelegere plină de compasiune, Kawakami îl poartă hotărâtă pe cititor în explorarea abisului unui comportament greșit, dezumanizant.“
Publishers Weekly

„Autoarea romanului Povești de vară abordează un alt subiect rareori atins în literatură și îl disecă cu o intensitate crudă și elocventă... Un clasic neașteptat.“
Kirkus Reviews

„Scurt, dar plin de forță... Până la finalul romanului, cititorul va fi atât de captivat de detaliile viscerale și de complexitatea psihologică, încât, atunci când se va produce răsturnarea de situație, impactul acesteia va avea o forță tulburătoare și neașteptată.“
Financial Times

„Autentică și vie... narațiunea sensibilă și sugestivă a lui Kawakami o face remarcată ca un incredibil talent literar.“
Booklist
LanguageRomână
Release dateFeb 18, 2022
ISBN9786063389054
Heaven
Read preview

Related to Heaven

Related ebooks

Friendship Fiction For You

View More