Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Partea ingerilor
Partea ingerilor
Partea ingerilor
Ebook332 pages4 hours

Partea ingerilor

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Două epoci, două femei, o lecție de viață și de speranță. Lisa și-a pierdut dorința de a trăi de la moartea accidentală a fiului ei. Împreună cu soțul și fiica ei, părăsește Parisul pentru a se stabili într-o fermă izolată din adâncurile Périgordului, La Part des Anges, în speranța de a-și reface viața. În zadar... Până în ziua în care Lisa descoperă, ascuns în podul vechii clădiri, jurnalul lui Alice, care a trăit în La Part des Anges cu optzeci de ani în urmă.
LanguageRomână
Release dateMar 10, 2022
ISBN9786063388712
Partea ingerilor
Read preview

Related to Partea ingerilor

Related ebooks

Literary Fiction For You