Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

CE SPUN EU SI CE INTELEGI TU. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
CE SPUN EU SI CE INTELEGI TU. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
CE SPUN EU SI CE INTELEGI TU. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
Ebook465 pages7 hours

CE SPUN EU SI CE INTELEGI TU. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De ce simt majoritatea femeilor că bărbații nu vorbesc cu ele, ci doar le critică și le țin prelegeri? De ce au majoritatea bărbaților impresia că femeile doar îi cicălesc și nu trec niciodată la subiect? Și poate te-ai întrebat adesea cu exasperare de ce, după o conversație, un bărbat și o femeie rămân cu idei complet diferite despre ce s-a discutat.
LanguageRomână
Release dateFeb 3, 2022
ISBN9786063388699
CE SPUN EU SI CE INTELEGI TU. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite
Read preview

Related to CE SPUN EU SI CE INTELEGI TU. De ce bărbații și femeile vorbesc limbi diferite

Related ebooks

Psychology For You