Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ucenicie cu Orice Preț
Ucenicie cu Orice Preț
Ucenicie cu Orice Preț
Ebook65 pages56 minutes

Ucenicie cu Orice Preț

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Ucenicie cu orice preț" este prima carte scrisă de profesorul Fomum la începuturile sale ca autor creștin în anul 1976. Prin urmare această carte reflecta gândirea autentică a autorului.

Mesajul principal al profesorului Fomum pe care-l accentuează clar în carte,nu s-a schimbat. De la bun început, mesajul lui a fost despre puterea unui om totalmente dedicat lui Dumnezeu. În zilele noastre mesajul lui este despre omul dedicat deplin lui Cristos?

Cartea abordează diferite subiecte cum ar fi:
care este prețul plătit de creștin pentru a deveni un ucenic a lui Cristos
ce sta la baza unei veți de ucenicie
care este scopul ucenicului în viața
suferințele unui ucenic
răsplată ucenicului
Citind acesta carte vei fi provocat și totodată încurajat sa pășești pe urmele Domnului Isus Cristos cu toată inima.

LanguageRomână
Release dateApr 15, 2022
ISBN9781005681456
Ucenicie cu Orice Preț
Author

Zacharias Tanee Fomum

For FREE books from Zacharias Tanee Fomum: https://books.bookfunnel.com/ztf-free-ebooks. Professor Zacharias Tanee FOMUM was a man of uncommon spirituality, a leading voice for revival, a workaholic, a prophet-teacher, and a world-shaping spiritual genius. He was a bestselling Christian author (with over 350 books, over 10 million copies in circulation in over 100 languages) and a professor of Organic Chemistry (with over 160 published scientific works of high distinction (earning him the award of a Doctor of Science degree from the University of Durham, Great Britain). His books and the millions of people he influenced in more than 40 years of Christian ministry continue to impact the world with the Gospel today. He founded Christian Missionary Fellowship International (CMFI), a missionary movement that has planted churches in more than 120 nations on all continents. He believed in a life of simplicity and with the support and dedication of his wife and their seven children, his all—time, money, heart, and soul— was dedicated to spreading the Gospel. He carried out exploits for God through the making of disciples for Christ, planting of churches, building spiritual leaders according to the model of the Bible, and serving the body of Christ, especially as a teacher on prayer. Learn more and read exclusive excerpts at: https://ztfomum.org

Read more from Zacharias Tanee Fomum

Related to Ucenicie cu Orice Preț

Related ebooks

Christianity For You