Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

GEBED MET KRACHT: Leer bidden met kracht
GEBED MET KRACHT: Leer bidden met kracht
GEBED MET KRACHT: Leer bidden met kracht
Ebook19 pages14 minutes

GEBED MET KRACHT: Leer bidden met kracht

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ben je je hele leven christen en heb je nog steeds het gevoel dat je niet echt een christen bent in de ware zin van het woord?
Stel je je geen zorgen te maken over de kracht van je relatie met God. Stel je voor dat je met vertrouwen bidt, wetende dat je gebeden worden gehoord. Stel je voor dat je een zinvol leven leidt.

Geef me 5 minuten en je hoeft je niet meer voor te stellen. Je zult weten hoe je je relatie met God kunt versterken. Geef me een maand en je zult met vertrouwen bidden. Geef me 1 jaar en je leven is zinvoller.

Ik heb een klein rapport van 14 pagina's samengesteld met de titel 'How to Pray with Power'. Wanneer u uw exemplaar downloadt, volgen hier enkele dingen die u in deze snel te lezen ...

De beste en echt de enige manier om het christelijke leven te beginnen.

De 3 vruchten van Gods geschenk aan ons.

De 9 redenen om te bidden.

3 geheimen om met kracht te bidden.

Hoe je krijgt waar je om vraagt ​​wanneer je bidt.

Hoe te bidden in de naam van Christus.

De twee manieren om de wil van God te leren.
LanguageDeutsch
Publisherepubli
Release dateJun 10, 2019
ISBN9783748551560
GEBED MET KRACHT: Leer bidden met kracht
Read preview

Related to GEBED MET KRACHT

Related ebooks

Christianity For You