Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O percepţie occidentală a spiritualităţii răsăritene: Trad.: Mugurel Păvălucă
O percepţie occidentală a spiritualităţii răsăritene: Trad.: Mugurel Păvălucă
O percepţie occidentală a spiritualităţii răsăritene: Trad.: Mugurel Păvălucă
Ebook119 pages1 hour

O percepţie occidentală a spiritualităţii răsăritene: Trad.: Mugurel Păvălucă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lucrarea de faţă este un soi de mărturisire a unei nelinişti personale, din partea unui teolog protestant, care şi-a dedicat viaţa academică creştinismului ortodox şi istoriei Bisericii Orientale. Modul excepţional de apreciere a temei icoanei, de exemplu, prezentarea chipului Părinţilor pustiei în viziunea protestantă sau dezbaterea temei rugăciunii inimii fomează o tematică deosebit de interesantă, venită din partea unui teolog occidental.
LanguageDeutsch
Publisherneobooks
Release dateJun 24, 2016
ISBN9783738074574
O percepţie occidentală a spiritualităţii răsăritene: Trad.: Mugurel Păvălucă
Read preview

Related to O percepţie occidentală a spiritualităţii răsăritene

Related ebooks

Christianity For You