Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Căutarea, extragerea, organizarea și evaluarea informațiilor
Căutarea, extragerea, organizarea și evaluarea informațiilor
Căutarea, extragerea, organizarea și evaluarea informațiilor
Ebook362 pages7 hours

Căutarea, extragerea, organizarea și evaluarea informațiilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Informația, ca și concept, include o mare diversitate de sensuri în contexte diferite, de la cele zilnice până la cele tehnice. Conceptul de informație este strâns legat de noțiunile de restricție, comunicare, control, date, forme, educație, cunoaștere, înțelegere, stimul mental, model, percepție, și reprezentare. Informația este orice rețea care influențează formarea sau transformarea altor rețele. Știința informației se ocupă de analiza, colectarea, clasificarea, manipularea, stocarea, extragerea și diseminarea informației.
Căutarea informațiilor se realizează prin crearea de sisteme pentru găsirea documentelor sau a informațiilor. Colectarea informațiilor începe atunci când un utilizator introduce o interogare în sistem. Extragerea cunoașterii din informații constă în stabilirea de cunoștințe din surse structurate (baze de date relaționale, XML) și nestructurate (text, documente, imagini). Cunoașterea care rezultă și trebuie să fie într-un format care poate fi citit și interpretat de mașină și trebuie să reprezinte cunoașterea într-un mod care să faciliteze inferența. Organizarea informațiilor implică indexarea, clasificarea și reprezentarea documentelor pentru extragerea informațiilor, browsing și procese conexe, indiferent dacă sunt efectuate de oameni sau computere.
Când oamenii caută documente, informații sau cunoștințe pentru a răspunde la sau a clarifica anumite întrebări, ar trebui să li se ofere cunoștințele care corespund celor mai bune teorii și descoperiri științifice sau academice. Procesele și sistemele pentru furnizarea unor astfel de cunoștințe dezvoltate în colectarea informațiilor și organizarea cunoașterii ar trebui să ofere documente „relevante” utilizatorilor. „Relevanța” informațiilor se poate baza pe studiile utilizatorilor, pe știința cognitivă (în „ paradigma cognitivă”), pe probleme tehnologice (în „viziunea sistemelor”), sau pe filosofia științei .Relevanța este o ipoteză, al cărei răspuns se referă la conflictul dintre diferite paradigme în domeniu.

LanguageRomână
Release dateApr 4, 2022
ISBN9786060337010
Căutarea, extragerea, organizarea și evaluarea informațiilor
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Căutarea, extragerea, organizarea și evaluarea informațiilor

Related ebooks