Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Eseuri filosofice
Eseuri filosofice
Eseuri filosofice
Ebook1,362 pages21 hours

Eseuri filosofice

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O colecție personală de eseuri din filosofia științei (fizică, în special gravitație), filosofia tehnologiei informațiilor și comunicații, problemele sociale actuale (inteligența emoțională, pandemia COVID-19, eugenia, serviciile de informații), filosofia artei și logica și filosofia limbajului.

Distincția dintre falsificare și respingere în problema demarcației la Karl Popper
Reconstrucția rațională a științei prin programe de cercetare
Imre Lakatos - Euristica şi toleranţa metodologică
Controversa dintre Isaac Newton şi Robert Hooke despre prioritatea în legea gravitaţiei
Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație
Buclele cauzale în călătoria în timp
Singularităţile ca limite ontologice ale relativităţii generale
Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică
Filosofia tehnologiei blockchain - Ontologii
Etica Big Data în cercetare
Emoțiile și inteligența emoțională în organizații
Pandemia COVID-19 - Abordări filosofice
Evoluţia şi etica eugeniei
Epistemologia serviciilor de informaţii
Filmul Solaris, regia Andrei Tarkovsky - Aspecte psihologice şi filosofice
Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii

LanguageRomână
Release dateMar 7, 2021
ISBN9786060334620
Eseuri filosofice
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Eseuri filosofice

Related ebooks