Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Statistica pentru afaceri
Statistica pentru afaceri
Statistica pentru afaceri
Ebook255 pages2 hours

Statistica pentru afaceri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Statistica pentru afaceri este un ghid practic elementar de statistică, cu eșantioanele de date și exemplele orientate spre afaceri. Statistica face posibilă analiza problemelor de afaceri din lumea reală cu date reale, astfel încât să puteți determina dacă o strategie corporativă generală sau de marketing funcționează cu adevărat, sau care să fie prețul produselor și serviciilor.
Statistica, pe scurt, este studiul datelor. Include statistici descriptive (studiul metodelor și instrumentelor de colectare a datelor și modelele matematice pentru descrierea și interpretarea datelor) și statistici inferențiale (sistemele și tehnicile de luare a deciziilor bazate pe probabilități și predicții exacte). Statistica se bazează în mare parte pe matematică, iar studiul statisticilor a fost împrumutat de multe concepte majore în matematică: probabilitate, distribuții, eșantioane și populații, curba clopotului, estimare și analiza datelor.
Statistica pentru afaceri preia instrumentele de analiză a datelor din statisticile elementare și le aplică afacerilor. Multe dintre instrumentele utilizate în statisticile de afaceri sunt construite pe cele obișnuite în matematica de bază. Testarea ipotezelor (în cazul în care testați o idee) și analiza de regresie (potrivirea datelor la o ecuație) se bazează pe aceste cunoștințe.

LanguageRomână
Release dateMar 25, 2022
ISBN9786060336938
Statistica pentru afaceri
Read preview
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Statistica pentru afaceri

Related ebooks