Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Decizie în 4 etape: Strategii și etape operaționale pentru luarea deciziilor și alegerea eficientă în contexte incerte
Decizie în 4 etape: Strategii și etape operaționale pentru luarea deciziilor și alegerea eficientă în contexte incerte
Decizie în 4 etape: Strategii și etape operaționale pentru luarea deciziilor și alegerea eficientă în contexte incerte
Ebook51 pages46 minutes

Decizie în 4 etape: Strategii și etape operaționale pentru luarea deciziilor și alegerea eficientă în contexte incerte

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De ce este atât de important să înțelegem ce ne determină să acționăm în viața de zi cu zi? Cum luăm decizii? Ce structuri de gândire urmăm pentru a ne determina alegerile?

În acest ghid veți găsi o explicație simplă, clară și cuprinzătoare a ceea ce înseamnă să iei o decizie și cum să îmbunătățești procesul de alegere în fața incertitudinii. În fiecare zi, oamenii trebuie să facă estimări, evaluări și decizii cu privire la mii de posibilități. Știința a demonstrat că decidenții experți fac alegeri în mod diferit față de oamenii obișnuiți.

Acest ghid îl ia pe cititor de mână și îl conduce prin patru pasaje pas cu pas care evidențiază aspectele cheie:

- ce înseamnă să iei o decizie și care sunt principalele teorii științifice privind procesul decizional;
- cum funcționează erorile cognitive și bìasurile atunci când luăm decizii;
- ce rol joacă emoțiile în procesele de alegere;
- care sunt limitele și cât de departe se poate merge în acest domeniu.

Învățarea de a face alegeri funcționale și eficiente este o abilitate care poate fi învățată de oricine, dar numai dacă are cunoștințele potrivite și le pune în practică. Acest ghid este însoțit de numeroase invitații la autoanaliză și exerciții practice, astfel încât să ofere cititorului un adevărat parcurs de dezvoltare personală.
LanguageRomână
Release dateMar 15, 2022
ISBN9791221310795
Decizie în 4 etape: Strategii și etape operaționale pentru luarea deciziilor și alegerea eficientă în contexte incerte
Read preview

Read more from Stefano Calicchio

Related to Decizie în 4 etape

Related ebooks

Business For You