Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O abordare simplă a investițiilor în acțiuni: Un ghid introductiv pentru investiții în acțiuni, pentru a înțelege ce sunt, cum funcționează și care sunt principalele strategii
O abordare simplă a investițiilor în acțiuni: Un ghid introductiv pentru investiții în acțiuni, pentru a înțelege ce sunt, cum funcționează și care sunt principalele strategii
O abordare simplă a investițiilor în acțiuni: Un ghid introductiv pentru investiții în acțiuni, pentru a înțelege ce sunt, cum funcționează și care sunt principalele strategii
Ebook72 pages1 hour

O abordare simplă a investițiilor în acțiuni: Un ghid introductiv pentru investiții în acțiuni, pentru a înțelege ce sunt, cum funcționează și care sunt principalele strategii

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cum funcționează investițiile în acțiuni? Cum se tranzacționează pe piețele financiare? Ce sunt indicii bursieri? Ce strategii pot fi utilizate pentru a investi în acțiuni?

Astfel de întrebări devin din ce în ce mai frecvente în era piețelor globale. Astăzi, investiția pe cont propriu a devenit mai ușoară din punct de vedere operațional, însă lumea finanțelor rămâne una dificilă și complicată pentru cei neinițiați. Pentru prima dată, un ghid cuprinzător și accesibil vă prezintă principiile teoretice și operaționale ale acestei materii. În acest manual practic, veți descoperi informațiile de care aveți nevoie pentru a înțelege cu adevărat ce sunt acțiunile, care sunt strategiile de bază de operare pe piețe și care sunt principalele greșeli pe care trebuie să le evitați dacă sunteți la început de drum. Cititorii vor învăța pas cu pas cum să abordeze piețele bursiere, cum funcționează analiza tehnică și fundamentală și care sunt implicațiile strategiilor de gestionare a banilor pentru investițiile lor. Dar, în același timp, acest ghid este și o cale spre descoperirea propriei naturi de investitor, pentru a începe în sfârșit să înțelegi ce poți obține de pe piețele bursiere. 
 
LanguageRomână
Release dateMar 1, 2022
ISBN9791221305654
O abordare simplă a investițiilor în acțiuni: Un ghid introductiv pentru investiții în acțiuni, pentru a înțelege ce sunt, cum funcționează și care sunt principalele strategii

Read more from Stefano Calicchio

Related to O abordare simplă a investițiilor în acțiuni

Related ebooks

Business For You