Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Diavolul poarta kilt
Diavolul poarta kilt
Diavolul poarta kilt
Ebook347 pages5 hours

Diavolul poarta kilt

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Ranulf MacLawry, căpetenia unui puternic clan scoțian, se confruntă cu o problemă neobișnuită: sora lui cea mică, Lady Rowena, furioasă că i-a fost refuzată cea mai mare dorință a ei – de a avea un sezon de debut –, fuge la Londra, unde se adăpostește la familia Hanover. Ranulf nu are decât dispreț pentru înalta societate engleză, pe care o consideră o adunătură de fanfaroni superficiali, îmbrăcați în mătase și satin și cu preocupări neînsemnate precum seratele și balurile. Însă este pe cale să descopere că satinul poate avea un farmec deosebit, mai ales când acoperă silueta minunată a fermecătoarei Charlotte – a cărei limbă este la fel de ascuțită pe cât de fină îi este pielea…

Lady Charlotte Hanover consideră că nu mai vrea niciodată să aibă de-a face cu bărbați impulsivi și iuți la mânie, după ce și-a pierdut logodnicul într-un duel inutil. Când o fire aprigă a rezolvat mai bine un conflict decât o minte rațională? Și totuși, nu poate să nu-l găsească atrăgător pe uriașul scoțian, care este la fel de periculos într-o sală de bal din Londra cum este într-o luptă din Ținuturile Înalte. Însă mai periculoasă este atracția dintre ei, iar Charlotte este obligată să recunoască faptul că a renunța la rațiune și a te lăsa în voia pasiunii are un farmec irezistibil…„Întotdeauna o plăcere așteptată cu nerăbdare!“ Christina DoddSUZANNE ENOCH a scris până în prezent 40 de romane, care au intrat pe listele de bestselleruri ale The New York Times , USA Today și Publishers Weekly.
LanguageRomână
Release dateMar 2, 2021
ISBN9786063387098
Diavolul poarta kilt

Read more from Suzanne Enoch

Related to Diavolul poarta kilt

Related ebooks

Royalty Romance For You