Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povesti misterioase cu femei si alte vietati
Povesti misterioase cu femei si alte vietati
Povesti misterioase cu femei si alte vietati
Ebook456 pages8 hours

Povesti misterioase cu femei si alte vietati

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Proză scurtă în registru realist, povestire și microroman, trei specii care poartă amprenta unei scriitoare valoroase și o viziune distinctă asupra societății românești de la începutul mileniului nostru.„Realismul prozatoarei ține de naturalețea perceperii concretului vieții de toate zilele, cu oameni comuni, cărora li se întâmplă lucruri nu tocmai comune, și de un excepțional simț auditiv, amintind prin această însușire de Velea și Marin Preda, dintre precursorii apropiați.” Gabriel Dimisianu, România literară, nr. 29/1998
LanguageRomână
Release dateDec 15, 2021
ISBN9786063387388
Povesti misterioase cu femei si alte vietati
Read preview

Related to Povesti misterioase cu femei si alte vietati

Related ebooks

Literary Fiction For You