Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Flirturi periculoase
Flirturi periculoase
Flirturi periculoase
Ebook264 pages3 hours

Flirturi periculoase

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „FETELE GOODE“

Mercy Goode se pricepe cu adevărat la un singur lucru: să dea de necaz pe oriunde s-ar duce. Cum ar fi să se trezească arestată la locul unei crime împreună cu Raphael Sauvageau, un contrabandist lipsit de scrupule și de o frumusețe sălbatică, cu un trecut dubios și un viitor pe măsură. Diavolul are darul vorbirii și nu merită nici măcar o fărâmă din încrederea ei, însă ea are dovezi că nu el este ucigașul.

În schimb, nu poate să nege că este peste măsură de periculos.

Raphael nu are vreme pentru obsesii. Are un imperiu de condus, o crimă de răzbunat și un plan pentru a salva viața fratelui său, care constă mai degrabă într-o misiune sinucigașă. Însă această aristocrată inteligentă și enervantă, care insistă să facă pe detectivul amator, își face mereu apariția în locuri în care nu are ce căuta.

Puterea, prestigiul și averea nu reușesc să umple hăul în care e scufundată inima lui Raphael...

Poate că nu are nevoie decât de o noapte împreună cu ea. Poate că nu are nevoie decât să fie mântuit. Poate că nu are nevoie decât de dragostea lui Mercy.Kerrigan Byrne este una dintre revelațiile genului historical romance, cele 30 de titluri ale ei fiind o prezență constantă în topurile New York Times.
LanguageRomână
Release dateOct 14, 2021
ISBN9786060950400
Flirturi periculoase

Read more from Kerrigan Byrne

Related to Flirturi periculoase

Related ebooks

Historical Romance For You