Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie
Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie
Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie
Ebook221 pages4 hours

Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După distrugerile fără precedent provocate de Marele Război, lumea tânjea după o pace de durată. Cu toate acestea, învingătorii au prețuit mai mult răzbunarea decât stabilitatea și au solicitat despăgubiri importante din partea Germaniei pentru a preveni reînarmarea acesteia. Rezultatele, după cum descrie eminentul istoric Norman Stone în acest volum, au fost dezastruoase. În Al Doilea Război Mondial, Stone ne oferă o relatare remarcabil de concisă a celui mai ucigător război din istoria omenirii, arătându-ne cum a prins viață conflictul din cenușa Primului Război Mondial.
Profesionist desăvârșit, Stone conduce cititorii prin toate etapele conflictului. Al Doilea Război Mondial reprezintă o contribuție extrem de valoroasă la înțelegerea secolului XX și a conflagrației sale definitorii.

Norman Stone are un talent real de a spune multe într-un spațiu concentrat, majoritatea secțiunilor acestei cărți fiind capodopere ale conciziei.
Richard J, Evans, New Statesman

O istorie antrenantă... Novicii vor avea parte de o introducere plăcută, iar cititorii educați nu vor rata prologul și epilogul, dar și comentariile prin care autorul își exprimă cu curaj opinia... Cititorii de toate felurile vor descoperi că au numeroase lucruri la care să se gândească.
Kirkus Reviews
LanguageRomână
Release dateDec 23, 2021
ISBN9786060950431
Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie

Related to Al Doilea Război Mondial. O scurtă istorie

Related ebooks

Wars & Military For You