Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele sapte surori. Sora pierduta
Cele sapte surori. Sora pierduta
Cele sapte surori. Sora pierduta
Ebook889 pages13 hours

Cele sapte surori. Sora pierduta

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cele șase surori D’Aplièse și-au parcurs fiecare propria călătorie incredibilă pentru a-și descoperi moștenirea, dar mai au o întrebare rămasă fără răspuns: cine și unde este cea de-a șaptea soră?

Au un singur indiciu - imaginea unui inel cu un smarald în formă de stea. Căutarea surorii dispărute le va purta pe tot globul - din Noua Zeelandă până în Canada, Anglia, Franța și Irlanda - unindu-le pe toate în misiunea lor de a-și completa în sfârșit familia.

În acest fel, ele vor dezgropa încet o poveste de dragoste, putere și sacrificiu care a început cu aproape o sută de ani în urmă, când alte tinere curajoase riscau totul pentru a schimba lumea din jurul lor.Sora pierdută este al șaptelea roman din seria epică „Cele șapte surori”, ale cărei vânzări au ajuns la peste 25 milioane de exemplare.
LanguageRomână
Release dateFeb 11, 2022
ISBN9786063387043
Cele sapte surori. Sora pierduta

Read more from Lucinda Riley

Related to Cele sapte surori. Sora pierduta

Related ebooks

Siblings For You

View More