Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Contele Meu Pentru Totdeauna
Contele Meu Pentru Totdeauna
Contele Meu Pentru Totdeauna
Ebook121 pages1 hour

Contele Meu Pentru Totdeauna

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Dragostea adevărată există doar în basme.

Dragostea adevărată există doar în basme. Cel puțin asta credea domnișoara Hannah Knight. Perioada ei de formare a fost plină de dificultăți, dar există o amintire pe care o poartă mereu cu ea - chiar și în cele mai grele momente. Vara petrecută la castelul Manchester, unde a început să viseze la o viață fericită până la adânci bătrâneți în brațele bărbatului care i-a cucerit inima. Războiul l-a făcut pe Garrick Edwards cinic. Nu se aștepta să moștenească titlul și să devină Conte de Manchester, dar fratele său și-a găsit sfârșitul prea devreme din cauza alcoolului, lăsând în urmă o fiică și un munte de datorii. Fără nicio tragere de inimă, revine la casa strămoșească. Când ajunge, o găsește acolo pe Hannah. Scrisorile ei din timpul războiului i-au dat speranță atunci când părea să nu mai existe; însă nu crede că merită dragostea ei. Pe măsură ce își reiau prietenia, cei doi găsesc speranța pe care credeau că o pierduseră. În adâncul inimilor lor, se agață de acea speranță și încep să se întrebe dacă unele visuri chiar pot deveni realitate. Întrebarea este dacă vor fi suficient de curajoși să încerce...
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateOct 26, 2019
ISBN9788893988421
Contele Meu Pentru Totdeauna
Read preview

Read more from Dawn Brower

Related to Contele Meu Pentru Totdeauna

Related ebooks

Royalty Romance For You