Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Depresia: Când Tristețea Devine Patologică
Depresia: Când Tristețea Devine Patologică
Depresia: Când Tristețea Devine Patologică
Ebook84 pages1 hour

Depresia: Când Tristețea Devine Patologică

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Viață este plină de evenimente, lucruri pozitive și negative, ce ne influențează modul în care gândim și ne comportăm, dar, de asemenea, și ce simțim.

Tristețea provine de obicei dintr-o pierdere sau un eveniment negativ, sau pur și simplu pentru că așteptările noastre nu au fost îndeplinite. Această tristețe poate fi temporară, durând ore, zile sau chiar săptămâni, dar când această tristețe se prelungește și schimbă modul în care ne simțim, gândim și acționăm, ne putem confrunt cu o problemă mai gravă, Depresia.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateOct 22, 2019
ISBN9788893988230
Depresia: Când Tristețea Devine Patologică
Read preview

Related to Depresia

Related ebooks

Books Recommended For You