Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Diavolul Se Ascunde În Detalii: O Poveste Din Regiunea Sardis
Diavolul Se Ascunde În Detalii: O Poveste Din Regiunea Sardis
Diavolul Se Ascunde În Detalii: O Poveste Din Regiunea Sardis
Ebook24 pages20 minutes

Diavolul Se Ascunde În Detalii: O Poveste Din Regiunea Sardis

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Un agent literar acceptă să studieze un contract cel puțin interesant.

William Lewis este agent literar. Ani de zile, a reușit să-și practice meseria cu succes în orășelul Perry, din regiunea Sardis.
Parte din meseria lui este să studieze contracte, să semneze pe post de martor și să-și ajute clienții să obțină cele mai bune clauze.
William ia masa de prânz la bodega lui Ethel, din orășelul Perry, când este abordat de Raymond Hollingsworth, care îl roagă pe acesta să studieze un contract pentru el și să semneze pe post de martor. William acceptă.
Dar ce nu știe acesta este că Hollingsworth ascunde ceva.
Așa cum spune William, Diavolul se ascunde în detalii... mai ales în Sardis!
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJul 10, 2019
ISBN9788893987998
Diavolul Se Ascunde În Detalii: O Poveste Din Regiunea Sardis

Related to Diavolul Se Ascunde În Detalii

Related ebooks

Horror Fiction For You

View More