Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Toate Femeile Îl Iubesc Pe Coventry
Toate Femeile Îl Iubesc Pe Coventry
Toate Femeile Îl Iubesc Pe Coventry
Ebook82 pages1 hour

Toate Femeile Îl Iubesc Pe Coventry

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Contele de Coventry o cunoaște pe Lady Abigail Wallace și întreaga sa perspectivă ia o întorsătură drastică.

Charles Lindsay, Contele de Coventry are planuri mari. Niciunul dintre ele nu include o soție. Clubul lui și bărbaţii ce acum respectă sunt principala lui preocupare. Este unul dintre cei mai poznași vagabonzi din grup și mândru de el. Totul se schimbă când o cunoaște pe Lady Abigail Wallace... Toate doamnele din oraș îl adoră pe Coventry, dar niciuna dintre ele nu reușește să-i cucerească inima. Poate oare realiza Lady Abigail ceea ce nici o altă doamnă nu a realizat și să triumfeze în cucerirea contelui?
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateSep 16, 2019
ISBN9788893987677
Toate Femeile Îl Iubesc Pe Coventry

Read more from Dawn Brower

Related to Toate Femeile Îl Iubesc Pe Coventry

Related ebooks

Royalty Romance For You