Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legătură Scandaloasă
Legătură Scandaloasă
Legătură Scandaloasă
Ebook75 pages1 hour

Legătură Scandaloasă

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

După câțiva ani în care este văduvă, Grace îl regăsește pe Lewis, iar vechea lor iubire se reaprinde. Dar pot ei să reînnoade legătura plină de pasiune pe care au avut-o odată?

În tinerețea ei, Grace Stratton, ducesă de Abernathy, își dăruiește inima lui Lewis Duffield, un proprietar de plantații din America. Datoria familială îi desparte, căci ei i se cere să se mărite cu un alt bărbat. După câțiva ani în care este văduvă, Grace îl regăsește pe Lewis, iar vechea lor iubire se reaprinde. Dar pot ei să reînnoade legătura plină de pasiune pe care au avut-o odată?
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateAug 8, 2019
ISBN9788893986984
Legătură Scandaloasă

Related to Legătură Scandaloasă

Related ebooks

Romance For You