Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un Sărut Păcătos
Un Sărut Păcătos
Un Sărut Păcătos
Ebook49 pages41 minutes

Un Sărut Păcătos

Rating: 2.5 out of 5 stars

2.5/5

()

Read preview

About this ebook

Unele începuturi au gust dulce-amărui

Unele începuturi au gust dulce-amărui. În 1814, un tânăr salvează o domnișoară de la o furtună de zăpadă și are parte de dragoste la prima vedere. Dar ea fuge de o căsătorie aranjată, care o leagă de un bărbat malefic. Oare pot ei să depășească pericolul sau dragostea lor secretă se va spulbera până să aibă șansa de a înflori?
**Acest roman precede „Conte în pericol” și nu are un sfârșit fericit**
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateOct 6, 2019
ISBN9788893985369
Un Sărut Păcătos

Read more from Dawn Brower

Related to Un Sărut Păcătos

Related ebooks

Royalty Romance For You