Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet: Când Agresorul Acționează Din Spatele Computerului
Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet: Când Agresorul Acționează Din Spatele Computerului
Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet: Când Agresorul Acționează Din Spatele Computerului
Ebook51 pages46 minutes

Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet: Când Agresorul Acționează Din Spatele Computerului

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Cyberbullyingul este o formă modernă de agresiune care poate afecta pe oricine, însă devine îngrijorătoare mai ales când cei afectați sunt minorii.
În acest scurt ghid veți găsi răspunsuri la cele mai importante întrebări cu privire la această temă, răspunsuri pe care orice părinte de copii de vârstă școlară ar trebui să le ia în considerare, cum ar fi: Ce este cyberbullyingul? Cum influențează acesta viața celor care îi cad victime? E posibil să prevenim cyberbullyingul? Și, mai ales, ce trebuie să facem când copilul nostru este o victimă a acestuia? Descoperiți toate elementele cheie ale cyberbullyingului, bazate pe rezultatele celor mai recente cercetări efectuate în domeniul psihologiei.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateAug 12, 2018
ISBN9788893981057
Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet: Când Agresorul Acționează Din Spatele Computerului

Related to Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet

Related ebooks

Reviews for Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet - Juan Moisés De La Serna

  Cyberbullying - Agresiunea Pe Internet

  Când agresorul acționează din spatele computerului

  Juan Moisés de la Serna

  Traducere de Ligia Constantinescu

  Copyright © 2018 Juan Moises de la Serna

  Prefață

  Cyberbullyingul este o formă modernă de agresiune care poate afecta pe oricine, însă devine îngrijorătoare mai ales când cei afectați sunt minorii.

  În acest scurt ghid veți găsi răspunsuri la cele mai importante întrebări cu privire la această temă, răspunsuri pe care orice părinte de copii de vârstă școlară ar trebui să le ia în considerare, cum ar fi: Ce este cyberbullyingul? Cum influențează acesta viața celor care îi cad victime? E posibil să prevenim cyberbullyingul? Și, mai ales, ce trebuie să facem când copilul nostru este o victimă a acestuia?

  Descoperiți toate elementele cheie ale cyberbullyingului, bazate pe rezultatele celor mai recente cercetări efectuate în domeniul psihologiei.

  Cuprins

  Prefață

  Mulțumiri

  Mențiuni legale

  Capitolul 1. Introducere în cyberbullying

  Capitolul 2. Ce este cyberbullyingul?

  Capitolul 3. Profilul victimei și cel al agresorului.

  Capitolul 4. Simptome ale cyberbullyingului

  Capitolul 5. Consecințele cyberbullyingului

  Capitolul 6. Ce să facem când ne confruntăm cu cyberbullyingul?

  Capitolul 7. Terapia în cazurile de cyberbullying

  Capitolul 8. E posibil să prevenim cyberbullyingul?

  Capitolul 9. Cyberbullyingul și profesorii

  Capitolul 10. Violența digitală pe criterii de sex

  Concluzii

  Despre Juan Moisés de la Serna.

  Dedicată părinților mei

  Mulțumiri

  Profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor celor care, prin ajutorul lor, au contribuit la realizarea acestui text, în special dr. Abel González García, director al Departamentului de Criminologie al Universidad a Distancia de Madrid și dnei dr. Pila Vecina, directoare a Departamentului de Neuropsihologie din Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes.

  Mențiuni legale

  Nu se permite reproducerea totală sau parțială a acestei cărți, nici încorporarea acesteia într-un sistem informatic sau transmiterea în orice formă sau prin orice mijloc, fie electronic, mecanic, prin fotocopiere, înregistrare sau alte mijloace, fără autorizarea prealabilă în scris din partea editorului. Încălcarea drepturilor menționate mai sus poate constitui o infracțiune împotriva proprietății intelectuale (articolul 270 și următoarele din Codul Penal). 

  Contactați C.E.D.R.O. (Centrul Spaniol pentru Drepturile de Reprografie) dacă trebuie să copiați sau să scanați orice extras din această lucrare.  Puteți contacta C.E.D.R.O. online, pe www.conlicencia.com sau telefonic la numărul 91 702 19 70/93 272 04 47.

  Cyberbullying - agresiunea pe internet

  de Juan Moises de la Serna

  Copyright © 2018 Juan Moises de la Serna

  Toate drepturile rezervate

  Traducere de Ligia Constantinescu 

  Capitolul 1.  Introducere în cyberbullying

  Ați auzit, cu siguranță, prin intermediul mass-media, că din ce în ce mai mulți tineri sunt implicați în cazuri de agresiune în mediul digital, din cauza utilizării excesive a acestuia, mai ales în anonimitatea garantată de internet.  

  Cyberbullyingul constă într-un act de umilire, șantaj sau chiar hărțuire din partea uneia sau a mai multor persoane contra unei alte persoane.  Aceasta se poate întâmpla dacă sunteți considerat „diferit", de exemplu dacă sunteți mai înalt, mai corpolent, dacă sunteți suporteri ai unei anumite echipe de fotbal etc.  

  Observând rezultatele căutărilor

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1