Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie
Unavailable
Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie
Unavailable
Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie
Ebook20 pages15 minutes

Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Această carte adresează căsătoriile din zilele noastre care au probleme provocate de stresul financiar.

Credeți sau nu, multe căsătorii se confruntă cu problema stresului financiar în zilele noastre. Cuplurile nu pot identifica măsurile corecte pe care trebuie să le ia pentru a avea libertate financiară. Ei bine, această carte electronică are mai mult de 40 de modalități practice pe care le puteți adopta pentru a depăși stresul financiar în căsnicia voastră.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateFeb 2, 2022
ISBN9788835434948

Related to Cum Să Depășiți Stresul Financiar În Căsătorie

Related ebooks

Personal Finance For You