Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Modalitati psihopedagogice de cunoaștere a elevilor din invatamantul primar
Modalitati psihopedagogice de cunoaștere a elevilor din invatamantul primar
Modalitati psihopedagogice de cunoaștere a elevilor din invatamantul primar
Ebook95 pages52 minutes

Modalitati psihopedagogice de cunoaștere a elevilor din invatamantul primar

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Lucrare absolvire întocmită pentru absolvirea  Conversiei Pedagogie care prezintă modaltăți de cunoastere a copiilor din invățământul primar.

LanguageRomână
Release dateFeb 26, 2022
ISBN9798201191764
Modalitati psihopedagogice de cunoaștere a elevilor din invatamantul primar

Related to Modalitati psihopedagogice de cunoaștere a elevilor din invatamantul primar

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You