Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Big Data: Modele de afaceri - Securitatea megadatelor
Big Data: Modele de afaceri - Securitatea megadatelor
Big Data: Modele de afaceri - Securitatea megadatelor
Ebook211 pages2 hours

Big Data: Modele de afaceri - Securitatea megadatelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Termenul megadate (Big Data, date masive) este adesea folosit în mod vag pentru a desemna paleta de algoritmi, tehnologii și sisteme utilizate pentru colectarea datelor de volum și varietate fără precedent și extragerea de valoare din acestea prin calculul masiv paralel al analiticilor avansate. Sursele Big Data sunt multe și diverse. Senzorii multimedia distribuiți pe internetul obiectelor, dispozitivele și rețelele de telecomunicații mobile, procesele comerciale distribuite și aplicațiile bazate pe web sunt toți furnizori / generatori de date candidate. Pe măsură ce utilizarea Big Data a crescut de-a lungul anilor, diferiții algoritmi, tehnologii și sisteme ating treptat un nivel de dezvoltare și maturitate adecvat pentru adoptarea pe scară largă.
Experiența a arătat că aplicațiile Big Data pot oferi o creștere dramatică a eficienței și eficacității luării deciziilor în organizații și comunități complexe. Se așteaptă ca aceasta să constituie o parte importantă a unei economii înfloritoare bazate pe date, cu aplicații care variază de la știință și afaceri până la armată și intelligence.
Cu toate acestea, pe lângă beneficiile sale sau, în unele cazuri, din cauza lor, Big Data suportă și o serie de riscuri de securitate. Sistemele Big Data devin din ce în ce mai mult ținte de atac ale agenților de amenințare și vor fi concepute atacuri din ce în ce mai elaborate și specializate pentru a exploata vulnerabilitățile și punctele slabe. Amenințările Big Data includ, dar nu se limitează la, amenințări la adresa datelor obișnuite. Nivelul ridicat de replicare în stocarea Big Data și frecvența externalizării calculelor Big Data introduc noi tipuri de amenințări de încălcare, scurgere și degradare care sunt specifice Big Data.
În final lucrarea prezintă principalele probleme cu care se confruntă oamenii de afaceri și oamenii de știință în lucrul cu seturile mari de date (Big Data), evidențiind principale aspecte etice, luând în considerare inclusiv legislația din Uniunea Europeană.

LanguageRomână
Release dateFeb 19, 2022
ISBN9786060336563
Big Data: Modele de afaceri - Securitatea megadatelor
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Big Data

Related ebooks