Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Henric Al IX-Lea
Henric Al IX-Lea
Henric Al IX-Lea
Ebook198 pages1 hour

Henric Al IX-Lea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Regina Angliei are 93 de ani. Procesul de înscăunare a unui monarh nou este deja organizat. Fiul ei, Prințul Charles, este moștenitorul de drept. Cu toate acestea, cineva încearcă să modifice linia succesiunii. Există peste 140 de persoane în linie de succesiune pentru a deveni monarh. Dacă Prințul Charles nu poate accede la tron, indiferent de care ar fi acest motiv, atunci următorul în linia de succesiune, Prințul William, va deveni rege. Dacă nici el nu poate accede, Prințul George va fi următorul în linie de succesiune, și așa mai departe. Planuri malefice sunt puse în mișcare. Lady Pion Ciana Victoria Lancaster, cunoscută prietenilor săi sub numele de „Ciana”, este a treizeci și șaptea în linia de succesiune. William George Tindall Mountbatten este al treizeci și optulea în linia de succesiune. Fiind deghizat și folosind numele de „Scipio” William Mountbatten o întâlnește din întâmplare pe Ciana într-un bar din Londra. Cu mult timp în urmă, un general faimos a spus: ”toate planurile de luptă se destramă la primul contact cu inamicul. Exact asta s-a întâmplat atunci când Ciana și Scipio s-au întâlnit.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJul 1, 2022
ISBN9788835433941
Henric Al IX-Lea
Read preview

Read more from Charley Brindley

Related to Henric Al IX-Lea

Related ebooks

Crime Thriller For You