Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Alchimie Universală
Alchimie Universală
Alchimie Universală
Ebook36 pages29 minutes

Alchimie Universală

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Cuvântul alchimie sun fascinant i misterios. O asociem cu ideile fantastice de a converti plumbul în aur, de a crea piatra filosofului sau de a face materia prima. Multe cri au fost scrise despre aceast art i tiin.Intenia mea este s prezint o abordare i o înelegere universal a alchimiei fr termeni, simboluri etc. Aceast explicaie universal a principiilor alchimiei în forma sa cea mai pur este simpl i etern i v permite s înelegei toate sistemele tradiionale de alchimie. Este cunotinele cheie pe care vreau s le prezint aici. Cu tastele potrivite putei deschide toate uile.
LanguageRomână
PublisherSura Academy
Release dateFeb 22, 2021
ISBN9783969693933
Alchimie Universală
Read preview

Read more from Ray Del Sole

Related to Alchimie Universală

Related ebooks

New Age & Spirituality For You