Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Inima Timpului: Gardianul Inimii De Cristal Cartea 1
Inima Timpului: Gardianul Inimii De Cristal Cartea 1
Inima Timpului: Gardianul Inimii De Cristal Cartea 1
Ebook313 pages5 hours

Inima Timpului: Gardianul Inimii De Cristal Cartea 1

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Fii atent ceea ce îți dorești. Pentru a-i salva pe toți a fost spusă o dorință, întârziind doar războiul, decât terminându-l. Bătălia dintre bine și rău s-a încheiat ... sau oare? O mie de ani separă o tânără preoteasă și cei cinci gardieni ai săi, frați care au jurat să o protejeze. Un singur frate rămâne cu amintirile intacte, așteptând momentul în care Hyakuhei, inima răului în sine, se va ivi și va încerca să fure chiar motivul existenței lor. Preoteasa se regăsește brusc în mijlocul unui război antic, nu numai între bine și rău ... dar și între frați.

Pentru a-i salva pe toți a fost spusă o dorință, întârziind doar războiul, decât terminându-l. Bătălia dintre bine și rău s-a încheiat ... sau oare? O mie de ani separă o tânără preoteasă și cei cinci gardieni ai săi, frați care au jurat să o protejeze. Un singur frate rămâne cu amintirile intacte, așteptând momentul în care Hyakuhei, inima răului în sine, se va ivi și va încerca să fure chiar motivul existenței lor. Preoteasa se regăsește brusc în mijlocul unui război antic, nu numai între bine și rău ... dar și între frați.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJun 19, 2018
ISBN9788873047988
Inima Timpului: Gardianul Inimii De Cristal Cartea 1
Read preview

Read more from Amy Blankenship

Related to Inima Timpului

Related ebooks

Books Recommended For You