Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Scrieri Îndrăznețe
Unavailable
Scrieri Îndrăznețe
Unavailable
Scrieri Îndrăznețe
Ebook19 pages9 minutes

Scrieri Îndrăznețe

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Scrierile îndrăznețe sunt scrieri foarte scurte, dar acestea pot introduce idei foarte importante. Nu este ușor de elaborat asemenea scrieri succinte. Scrierile lungi au un mai mult spațiu de a progresa. Această carte electronică conține câteva scrieri succinte, cum ar fi „Lumea după Coronavirus”, „Călătoria îți recreează gândirea”, „Apa înghețată”, „Coșmarul” și altele.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateNov 15, 2021
ISBN9788835431350

Related to Scrieri Îndrăznețe

Related ebooks

Politics For You