Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ndura. Fiul Pădurii.
Ndura. Fiul Pădurii.
Ndura. Fiul Pădurii.
Ebook291 pages3 hours

Ndura. Fiul Pădurii.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ales cel mai bun roman pentru adolescenți în 2014 în Spania.

Când o persoană obișnuită, oricare dintre noi, se află, dintr-o dată, într-o situație de viață și de moarte în mijlocul pădurii, ar ști să supraviețuiască?

Aceasta este simpla dilemă care îi este oferită protagonistului poveștii noastre care, la întoarcerea dintr-o liniștită vacanță în Namibia, un tipic safari fotografic, se trezește învăluit într-o neașteptată situație de supraviețuire extremă în pădurea Ituri, în Republica Congo din Africa, când avionul în care călătorește este doborât de rebeli. Un loc în care natura nu este singurul dușman și unde supraviețuirea nu este singura problemă. O aventură cu aromă clasică care transformă această carte în calea perfecta de a evada de la realitate și de a simți spaima și disperarea protagonistului în fața provocării oferite. În această carte se amestecă în mod natural emoția și tensiunea provocării de a supraviețuii, degradarea psihologică a protagonistului pe parcursul poveștii și analiza profundă a mediului, animalele sale, plantele și persoanele pe care le-a creat autorul.

Ne învață, de asemenea, că percepția noastră despre propriile limite este, de obicei, greșită, uneori spre bine iar alteori spre rău.

O lectură cu siguranță recomandată.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateDec 11, 2021
ISBN9788835431268
Ndura. Fiul Pădurii.

Related to Ndura. Fiul Pădurii.

Related ebooks

Action & Adventure Fiction For You