Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sub Soarele De Vară
Sub Soarele De Vară
Sub Soarele De Vară
Ebook245 pages5 hours

Sub Soarele De Vară

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Franck o întâlnește pe Svetlana pe culoarele metroului parizian. Și unul și celălalt ignoră încă faptul că relația lor e punctul de plecare al unei iubiri dificile. Printre dorințe și ezitări suferința va fi inevitabilă. De la pasiunea dragostei până la respingerea celui iubit, această poveste ne spune despre evoluția afecțiunii dintre o femeie tânără care n-a trăit suficient și un bărbat cu zece ani mai în vârstă. Când unul caută dragostea și echilibrul, celălalt își pune întrebări și se pierde pe drum. Teamă, îndoială și frică se succed până la a reprima afecțiunea care îi legase. Iluzia, tentația și gelozia vor da lovitura de grație. Între hazard și aventură, căutarea fericirii e o dezordine amuzantă pe care trebuie să o trăim. Sub soarele de vară e al doilea roman al lui Emmanuel Bodin. Povestea reia personajele din romanul său precedent, Totul rămâne de făcut, și se înscrie în timp ca un prolog: prima întâlnire de dragoste a celor doi protagoniști.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateSep 27, 2021
ISBN9788835428886
Sub Soarele De Vară

Related to Sub Soarele De Vară

Related ebooks

Contemporary Romance For You