Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale
Unavailable
70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale
Unavailable
70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale
Ebook13 pages4 minutes

70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

”Eşecul este o experiență. Cine poate beneficia din experiență va fi învingator.” -Wael El-Manzalawy 
Viața ta nu este stagnantă. Îți poți schimba viața. Această carte electronică conține 70 de citate inspiraționale si motivaționale de la gânditori internaționali.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJul 20, 2021
ISBN9788835426516
Unavailable
70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale

Related to 70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale

Related ebooks

Self-Improvement For You

View More

Reviews for 70 De Citate Inspiraționale Şi Motivaționale

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words