Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubire Și Vâsc
Iubire Și Vâsc
Iubire Și Vâsc
Ebook38 pages29 minutes

Iubire Și Vâsc

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce se întâmplă când un prinț se îndrăgostește de o fată timidă?

Ești invitată în Salonul Fortunei, unde are loc o petrecere de Crăciun. Toți membrii sunt invitați împreună cu oaspeții lor speciali. Timp de o singură noapte, bărbații sunt invitați pe tărâmul jocurilor. Orice este posibil când magia plutește în aer și iubirea este cea mai puternică ispitire. Intră în Salon și descoperă miracolul Crăciunului. Poate chiar vei fura un sărut sub vâsc! „Iubire și Vâsc” de Dawn Brower. Un sărut sub vâsc îi va face pe Evelina și Luca să trăiască o iubire eternă?
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateMay 6, 2021
ISBN9788835424963
Iubire Și Vâsc

Read more from Dawn Brower

Related to Iubire Și Vâsc

Related ebooks

Royalty Romance For You