Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Monstrul Cel Leneș
Monstrul Cel Leneș
Monstrul Cel Leneș
Ebook43 pages16 minutes

Monstrul Cel Leneș

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Din seria Cărților scrise pentru tine: Massimo și Maria Grazia sunt un cuplu atât în viața reală, cât și în viața literară și le place să scrie ficțiune pentru toată lumea, indiferent de vârstă. Această idee le-a venit atunci când au decis să transpună poveștile inventate pentru copiii lor în aceste minunate cărți.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJun 4, 2021
ISBN9788835422273
Monstrul Cel Leneș

Related to Monstrul Cel Leneș

Related ebooks

Children's Bedtime & Dreams For You

View More