Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umbra Morții (Legături De Sânge Volumul 8): (Legături De Sânge Volumul 8)
Umbra Morții (Legături De Sânge Volumul 8): (Legături De Sânge Volumul 8)
Umbra Morții (Legături De Sânge Volumul 8): (Legături De Sânge Volumul 8)
Ebook228 pages4 hours

Umbra Morții (Legături De Sânge Volumul 8): (Legături De Sânge Volumul 8)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În mijlocul Războiului Demonilor, nimic nu poate fi luat de bun, fiindcă aruncă destinele celor implicați în cea mai periculoasă și seducătoare formă de haos. Un bărbat află că străinii se pot ciocni în întuneric pentru un moment de pasiune orbitoare, doar pentru a fi separați de mâna rece a sorții, fără măcar un nume care să îi fie de ajutor în această căutare a femeii dorite. Un alt bărbat află că, atunci când Umbra morții începe să îl hărțuiască, cei mai seducători inamici pot deveni rapid cei mai puternici aliați ai săi… chiar și împotriva voinței sale. Și oare inima unui suflet-pereche îi poate împiedica pe cei doi bărbați îndrăgostiți de ea să nu se omoare unul pe altul?
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateFeb 27, 2021
ISBN9788835419884
Umbra Morții (Legături De Sânge Volumul 8): (Legături De Sânge Volumul 8)

Read more from Amy Blankenship

Related to Umbra Morții (Legături De Sânge Volumul 8)

Related ebooks

Paranormal Romance For You