Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventurile Lui Alex Și Alvaro
Aventurile Lui Alex Și Alvaro
Aventurile Lui Alex Și Alvaro
Ebook68 pages39 minutes

Aventurile Lui Alex Și Alvaro

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Povești interactive despre aventurile a doi șoareci care descoperă lumea și își lasă imaginația să zboare. Povești încântătoare pe care copiii le vor iubi și cu activități în care îi pot ajuta pe protagoniști și pot învăța în același timp: colorând, numărând obiecte, conturând linii punctate sau prin ghicitori... Recomandat pedagogic pentru fete și băieți cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani. O mare aventură pentru întreaga familie!
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateOct 8, 2020
ISBN9788835410102

Related to Aventurile Lui Alex Și Alvaro

Related ebooks

Children's Animals For You