Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lecțiile Inimii
Lecțiile Inimii
Lecțiile Inimii
Ebook83 pages1 hour

Lecțiile Inimii

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Timpul nu este de partea lui Carter Jackson. Constrâns de timp își consideră opțiunile. O va salva pe Olivia West și va avea un viitor cu ea...

Olivia West este o avocată trăznet, și mândră. Lucrează la cazul unei femei abuzate de bărbatul ei. Își folosește talentul să facă bine dar nu își imaginează că asta o va costa. Detectivul Carter Jackson o adoră pe Olivia și ar face orice pentru ea. Ceea ce nu și-a imaginat că va trebui să facă este să o salveze pe Olivia de soțul nebun al uneia din clientele ei. Constrâns de timp își consideră opțiunile. O va salva pe Olivia West și va avea un viitor cu ea...
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateFeb 20, 2021
ISBN9788835419389
Lecțiile Inimii

Read more from Dawn Brower

Related to Lecțiile Inimii

Related ebooks

Suspense Romance For You