Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Originea Harului
Unavailable
Originea Harului
Unavailable
Originea Harului
Ebook66 pages54 minutes

Originea Harului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Urmărește povestea unei familii acuzate de vrăjitorie la începutul secolului șaisprezece.

Ce face o persoană vrăjitoare? Pentru cei trăind în Scoția în secolul al șaisprezece cuvântul vrăjitoare în sine îi paralizează. Tuturor le este frică de vrăjitoare, atât de a fi acuzați de a fi una precum și de a fi blestemați de una. Într-un lanț de evenimente ce nu pot fi controlate o familie își confruntă această frică și consecințele de care nu pot scăpa. Vrăjitoria devine cât se poate de reală pentru familia Dalais. Caitrìona Dalais Guaire, Sorcha Dalais Creag, și Niall Dalais sunt luați din casă și trimiși la judecată. Viețile lor sunt în joc și se pare că acesta le este sfârșitul. Disperat, unul dintre ei aranjează ascunderea copiilor. Doar timpul va decide dacă vor rămâne ascunși iar harul va fi continuat...
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateFeb 17, 2021
ISBN9788835419198

Read more from Dawn Brower

Related to Originea Harului

Related ebooks

Historical Romance For You