Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Libelulă Versus Monarh: Partea A Doua
Libelulă Versus Monarh: Partea A Doua
Libelulă Versus Monarh: Partea A Doua
Ebook161 pages1 hour

Libelulă Versus Monarh: Partea A Doua

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Libelulă și Monarh sunt două drone proiectate să semene cu insecte reale. Acestea pot zbura în jurul corturilor militare și al taberelor teroriștilor fără a fi observate, în timp ce colectează date video despre aceste tabere și persoanele responsabile cu acțiunile militare .În prima misiune în care au survolat o zonă izolată din deșert, piloții acestora, unul stabilit în America și unul stabilit în Rusia, sunt atrași într-o luptă ciudată pentru supraviețuire. În încercarea de a își recupera dronele stricate, piloții află secrete șocante despre ei înșiși.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJan 14, 2021
ISBN9788835417293
Libelulă Versus Monarh: Partea A Doua

Read more from Charley Brindley

Related to Libelulă Versus Monarh

Related ebooks

General Fiction For You