Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dumnezeu Este Minunat
Dumnezeu Este Minunat
Dumnezeu Este Minunat
Ebook40 pages25 minutes

Dumnezeu Este Minunat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Dumnezeu este Minunat: Este gloria regilor in căutarea secretelor pământului și dobândirea tainelor împărăției lui Dumnezeu. Pământul întreg este plin de gloria Lui și toată creația Ii laudă numele și I se închină. ”Dumnezeu este Minunat”este plin de poezie și laude pentru a-ți motiva credința cu o colecție de gânduri. Așa cum a spus psalmistul, limba mea este aceea a unui scriitor pregătit care atribuie măreție regelui meu.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateDec 31, 2020
ISBN9788835416203
Dumnezeu Este Minunat
Read preview

Related to Dumnezeu Este Minunat

Related ebooks

Poetry For You