Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Iubiți Cu Secrete
Iubiți Cu Secrete
Iubiți Cu Secrete
Ebook109 pages1 hour

Iubiți Cu Secrete

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Nicholas și Peyton nu se așteptau să se întâlnească. Amândoi au secrete pe care nu vor să le împărtășească lumii. Iubirea apare în cele mai neașteptate locuri și trebuie să călătorești în timp două secole ca să o găsești.

Lord Nicholas Kendall s-a săturat să trăiască în umbra geamănului său. Fratele lui e primul născut și el va moșteni ducatul într-o bună zi. Nicholas nu este invidios. Doar plictisit. Nu își dorește astfel de responsabilități. Are dorințe mai aventuroase de atât. Vrea să călătorească, dar nu în altă țară. Vrea să meargă în viitor. Intenționează să afle cum a călătorit în timp familia sa și să exploreze necunoscutul. Peyton Drake se recuperează după o boală din cauza căreia credea că va muri. Datorită surorii sale și medicinei moderne, se simte mult mai bine. Se bucură de noua ei viață și vrea să trăiască la maxim fiecare clipă. Orice este posibil, acum că își poate planifica viitorul. Întrebarea este: ce poate face cu viața ei? Nicholas și Peyton nu se așteptau să se întâlnească. Amândoi au secrete pe care nu vor să le împărtășească lumii. Iubirea apare în cele mai neașteptate locuri și trebuie să călătorești în timp două secole ca să o găsești.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJul 28, 2020
ISBN9788835409564
Iubiți Cu Secrete
Read preview

Read more from Dawn Brower

Related to Iubiți Cu Secrete

Related ebooks

Romance For You