Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lucruri Periculoase: (Legături De Sânge Cartea 3)
Lucruri Periculoase: (Legături De Sânge Cartea 3)
Lucruri Periculoase: (Legături De Sânge Cartea 3)
Ebook261 pages4 hours

Lucruri Periculoase: (Legături De Sânge Cartea 3)

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Steven Wilder a căzut tentației de luptă cu bastoane în mai multe moduri decât să lovească doar podeaua ... voia s-o păstreze. Aflând că a fost promisă mulțimii, i-a dat motivul de care avea nevoie s-o răpească și s-o facă partenera lui... pentru propria ei protecție, bineînțeles.

Toată lumea spune că există două căi în viață, dar pentru Jewel Scott părea că ambele erau foarte periculoase. Una a condus-o la Anthony, un psihopat ucigaș. Era lup, care era și capul mulțimii orașului și logodnicul ei ... împotriva voinței ei. Celălalt drum a condus-o la Steven, o pumă cu care a ieșit cu o bâtă de baseball de la prima lor întâlnire. S-a răzbunat răpind-o și făcând-o partenera lui. Steven Wilder a cedat tentației de luptă cu bastoane în mai multe moduri decât să lovească doar podeaua ... voia s-o păstreze. Aflând că a fost promisă mulțimii, i-a dat motivul de care avea nevoie s-o răpească și s-o facă partenera lui ... pentru propria ei protecție, bineînțeles. Anthony Valachi devenise obsedat de Jewel atunci când nu era decât un copil și, sub regula mulțimii, dobândise controlul asupra miresei care avea să fie. Dacă cineva credea că o poate fura de la el, se înșela... greșit de moarte.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateSep 20, 2018
ISBN9788873049654
Lucruri Periculoase: (Legături De Sânge Cartea 3)

Read more from Amy Blankenship

Related to Lucruri Periculoase

Related ebooks

Paranormal Romance For You