Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întoarcerea Pe Pământ: Aventurile Lui Azakis Și Petri
Întoarcerea Pe Pământ: Aventurile Lui Azakis Și Petri
Întoarcerea Pe Pământ: Aventurile Lui Azakis Și Petri
Ebook306 pages3 hours

Întoarcerea Pe Pământ: Aventurile Lui Azakis Și Petri

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

VOLUMUL 1/3
Eram pe drumul de întoarcere. Trecuse doar un an din anii noștri solari de când fusesem obligați să părăsim în grabă planeta, dar pentru ei, trecuseră 3600 de ani pământeni. Oare ce vom găsi?

Nibiru, a douăsprezecea planetă a sistemului nostru solar, avea o orbită extrem de eliptică și retrogradă, care este mai mare decât a celorlaltor. De fapt, o rotație completă în jurul Soarelui durează aproximativ 3600 de ani. Locuitorii săi, profitând de șansa oferită de această abordare ciclică, au făcut vizite sistematice de sute sau mii de ani, influențând, de fiecare dată, cultura, cunoștințele, tehnologia și chiar evoluția rasei umane. Strămoșii noștri le-au spus în multe feluri, dar poate denumirea care-i reprezintă cel mai bine a fost dintotdeauna cea de ”zei”. Azakis și Petri, doi locuitori prietenoși ai acestei planete ciudate aflați la bordul navei spațiale Theos, se întorc pe Pământ pentru a recupera o încărcătură misterioasă și de valoare care a fost uitată în timpul vizitei anterioare. O poveste captivantă și amuzantă, plină însă de suspans, având unele reinterpretări, posibil devastatoare, ale evenimentelor istorice.
LanguageRomână
PublisherTektime
Release dateJun 15, 2018
ISBN9788873047728
Întoarcerea Pe Pământ: Aventurile Lui Azakis Și Petri

Related to Întoarcerea Pe Pământ

Related ebooks

Science Fiction For You