Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni
Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni
Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni
Ebook399 pages5 hours

Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Autorul își dă, din nou, măsura în cele doua romane politiste, în care îmbină multiple tehnici narative, oferindu-ne două cazuri din care nu lipsesc umorul negru, referințele culturale, versurile și metaforele, peste toate plutind aerul bizarului, marca proprie Leonida Neamtu.

În Teroare pentru colonel vom face cunoștință cu o colonie de păianjeni foarte periculoși, care scot din circulație mai multi colonei. În spatele acestei conspirații s-ar afla obscurul Ordin al Coloneilor, iar cazul va fi anchetat de bine-cunoscutul, deja, A.M. – Adrian Mocanu –, ajutat, desigur, de la fel de bine-cunoscutul Blond. Tot cele doua personaje vor ancheta și cazul dispariției/crimei scriitorului Clemențiu Dragomir, autorul romanului Acoperiș cu demoni, care apare ca material al anchetei din cel de-al doilea roman al volumului de față. Elementul-cheie îl va constitui un diamant, dar mai multe veti afla citind palpitanta poveste polițista magistral țesută de autor.

LanguageRomână
PublisherPublisol
Release dateJun 1, 2022
ISBN9786069629369
Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni
Read preview

Read more from Leonida Neamțu

Related to Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni

Related ebooks

Reviews for Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Teroare pentru colonel. Acoperiș cu demoni - Leonida Neamțu

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1